Ordräknaren/Artiklar/Att använda semikolon

Semikolon - Hur det används

Specialtecknet semikolon (;) är ett tecken som ofta används på ett felaktigt sätt, åtminstone sett till de rekommendationer som brukar ges när det gäller svenska skrivregler (se till exempel hos Isof). Detta gör att det i mångas ögon är ett ganska besvärligt litet tecken, framför allt för mindre rutinerade skribenter som glatt kan slänga sig med semikolon lite hur som helst. När det å andra sidan kommer till professionella skribenter kan man istället stöta på inställningen att de oftast låter bli att använda semikolon helt och hållet, många menar på att "det blir bara fel hur jag än använder det". I den här artikeln skall vi försöka reda ut vad som är rätt och fel när det gäller semikolon!

Starkare än komma men svagare än punkt

Enligt skrivreglerna skall semikolon endast användas i undantagsfall, när man behöver ett tecken som är svagare än en punkt men starkare än ett komma. Det är även här man oftast hittar den vanligast förekommande felaktiga användningen av semikolon, att man alltid kan använda det före exempelvis en förklaring eller en uppräkning. Detta är dock tyvärr fel, se exemplet nedan för när semikolon används felaktigt på detta sätt:

De allmänna skrivreglerna ger lösningar på de allra flesta problem som kan uppstå; böjning, stavning och avstavning.

I det ovanstående exemplet borde skribenten ha använt ett vanligt kolon istället för semikolon.

Semikolon för att förtydliga något ur föregående sats

Ett korrekt sätt däremot att använda semikolon är att använda det för att förtydliga någonting som redan har nämnts i föregående sats. Här kan semikolon faktiskt vara riktigt användbart och ge tyngd till det som man vill förtydliga. Viktigt att komma ihåg är dock att semikolonet då måste efterföljas av en huvudsats, se exemplet nedan för ett exempel på korrekt användning av semikolon:

De allmänna skrivreglerna ger lösningar på de allra flesta problem som kan uppstå; i synnerhet hjälper skrivreglerna till när det gäller böjning, stavning och avstavning.

Här är det även viktigt att notera att även om det är en ny sats efter semikolonet, så skall ändå första bokstaven i satsen vara liten.

Semikolon som avskiljare

När det kommer till uppräkningar eller att avskilja grupper från varandra är det dock lite enklare att använda semikolonet, se till exemplet nedan hur semikolon i detta avseende kan användas på korrekt sätt:

När det kommer till att formge texter för webben kan man använda sig av olika metoder: punktlistor och nummerlistor; markerade ledord; styckes- och rubrikindelning.

Använd med fördel tankstreck istället

Summa summarum kan det vara ganska trassligt att handskas med semikolon på ett korrekt sätt, vilket är lite synd då det ofta finns ett behov av ett skrivtecken som ger en lite större frihet när det kommer till att uttrycka sig i skrift. En lösning på detta problem kan dock vara att ta till tankstrecket, som inte alls har lika strikta regler som semikolon. Tankstreck går faktiskt utmärkt att använda inte bara vid inskott och tillägg utan även pauser – Visst är det bra!? 😉

En sak att passa upp för när det gäller tankstreck är dock att bindestreck ofta felaktigt används istället för tankstreck, man kan se det då bindestrecket är kortare än ett tankstreck. Om du vill använda tankstrecket på en webbsida kan du med fördel använda dig av HTML-koden för tankstreck som är: –

Andra tips för att bli bättre på språket

Om du vill bli bättre på att uttrycka dig rent språkligt kan vi rekommendera att du spanar in våra andra artiklar relaterat till detta: De bästa ordböckerna, Bli bättre på engelska och Att använda citattecken.Kommentarer


#1   Magnus Mogensen   2022-08-18 07:52  
"...måste efterföljas av en fullständig sats, se exemplet nedan för ett exempel på korrekt användning av semikolon:

De allmänna skrivreglerna ger lösningar på de allra flesta problem som kan uppstå; i synnerhet när det gäller böjning, stavning och avstavning"

Det brukar heta att semikolonet ska åtföljas av en huvudsats och det kravet förstår jag inte att exemplet uppfyller.

#2   Stefan   2022-08-18 08:07  
Hej Magnus!

Tack så mycket för din kommentar! Du har helt rätt, jag har uppdaterat exemplet och sidan nu. :)

Med vänlig hälsning,
Stefan

Skriv en kommentar