Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förstårligt eller förståeligt?

Förstårligt eller förståeligt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förståeligt, det är alltså felaktigt att skriva förstårligt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förståeligt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förstårligt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förståeligt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förståeligt": förstårligt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men är det inte förstårligt att rika länders bistånd måste krympa eftersom vi drabbats så hårt av coronapandmein?

Det är förstårligt förstås för det är de som kan ingripa och som har ansvar för båtarna som färdas där, säger hon.

John Locke förnekade exempelvis att uttrycket "fri vilja" var förstårligt (jämför teologisk nonkognitivism, en liknande ståndpunkt angående Guds existens).