Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jämnför eller jämför?

Jämnför eller jämför, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämför, det är alltså felaktigt att skriva jämnför.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämför är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jämnför. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jämför när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jämför": jämnför.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: jämför
  • Felaktiga stavningar är: jämnför
  • Se exempel på jämför i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han jämnför med gamla tiders alkoholförbud och säger att han hoppas kunna förändra synen på marijuana.

Agenten jämnför situationen med det som hände Sergio Ramos, som tillhörde Real Madrids herrlag i 16 år.

Han jämnför flodvågen som uppstått med hur det skulle vara om flera Globenarenor skulle slå ner i en sjö.

Den jämnför två typer av människor, de generösa och de snåla, och beskriver deras respektive kännetecken.

Trots skillnaderna, så ligger Östergötland och Gotland bra till om man jämnför med andra svenska regioner.