Skrivmall för notiser

En notis är en kortare nyhetstext, där en särskild händelse omnämns på ett kortfattat sätt. Oftast består notisen enbart av några få meningar, och ger generellt sett bara den fakta som är viktigast för händelsen. Man brukar säga att en notis skall ge svaret på korta och enkla frågor, såsom t.ex. Var? Vem? Varför? Hur? och När?.

Exempel på notis

Här nedanför har vi konstruerat en notis utifrån en riktig nyhetsartikel. Den artikel vi har valt som objekt är Stonehenge slutgiltigt (?) avslöjat, publicerad i Dagens Nyheter 2008-09-23.

Hemligheten bakom Stonehenge avslöjad?

Forskare tror sig nu har listat ut det huvudsakliga syftet bakom Stonehenge. Man har hittat belägg för att de stenar som bygger upp Stonehenge fraktades till platsen av människor från södra Wales, detta utifrån att funnit spår av kopparsulfat härrörande därifrån. Kopparsulfat ansågs förr i tiden ha en helande effekt. Resultatet presenterades i måndags av professorerna Tim Darvill och Geoffrey Wainright, vilka i våras tillsammans med ett lag av arkeologer genomförde en omfattande utgrävning kring Stonehenge.