Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skilld eller skild?

Skilld eller skild, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är skild, det är alltså felaktigt att skriva skilld.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet skild är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skilld. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet skild när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "skild": skilld.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sedan 1987 har man kunnat erbjuda finskundervisning också enligt en skilld "modersmålsinriktad" lärokurs.

Hon avsattes 1748 från sin tron, som övertogs av maken genom äktenskap, och levde sedan skilld från sin familj.

Knuttimringen i Kina och Japan går antagligen tillbaka på en självständig tradition, skilld från den europeiska.

Israel fick inte sin önskan om en helt ny multinationell styrka, skilld från FN-trupperna, i södra Libanon uppfylld.

Det handlar om en roll som hon besöker och undersöker, ibland tar sin tillflykt till men som dock är klart skilld från henne själv.