Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hafft eller haft?

Hafft eller haft, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är haft, det är alltså felaktigt att skriva hafft.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet haft är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hafft. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet haft när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "haft": hafft.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Därför måste alla haitier som hafft tillfälliga uppehållstillstånd i USA lämna landet innan juli 2019.

Samtidigt hävdar den hemlighetsfulla regimen att landet hittills inte hafft ett enda fall av Covid-19.

Slayer har också hafft stort inflytande på utvecklingen av death metal och andra extreme metal-genrer.

Anläggningen bör ha hafft mycket god utsikt över Göta älv söderut, i den förväntade anfallsriktningen.

Deckargenren som helhet har hafft sina största framgångar och främsta namn i den anglosaxiska världen.