Ordräknaren/Vanliga stavfel/Brevid, brävid eller bredvid?

Brevid, brävid eller bredvid, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bredvid med ett d i mitten, det är alltså felaktigt att skriva brevid utan d i mitten eller ännu värre brävid med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bredvid är ett ord som man ganska ofta ser felstavat i t.ex. kommentarsfält på internet. Den felstavning man vanligtvis stöter på är att den som stavar fel har tagit bort d:et i mitten av ordet och skrivit brevid. Ibland stöter man till och med på den ännu värre felstavningen med ett ä inklämt som brävid. Orsaken till detta är troligtvis dialektal, då d:et i mitten av ordet är tyst i somliga dialekter vilket leder till att man faktiskt tror att ordet stavas som brevid, samt i vissa dialekter kan det faktiskt låta som att man säger brävid.

Sammanfattning

Skriv en kommentar