Ordräknaren/Vanliga stavfel/Pidestal eller piedestal?

Pidestal eller piedestal, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är piedestal, det är alltså felaktigt att skriva pidestal, pedestal, pedistal eller piedistal.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet piedestal är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis pidestal, pedestal, pedistal eller piedistal. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet piedestal när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "piedestal":

  • piedistal
  • pedistal
  • pedestal
  • pidestal

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: piedestal
  • Felaktiga stavningar är: pidestal, pedestal, pedistal, piedistal
  • Hitta synonymer till piedestal

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Mamman är bortvald, dottern satt på pidestal.

Telefonen stod på en pedestal i hörnet mellan diskbänken och fönstret mot väster.

Då kan han höja en till skyarna och sätta en på sin pedistal – där han kan kontrollera en.

Jag sätter mig inte på piedistal för att jag är tjeck men efter så många år i taxin vet jag vad folk tänker.