Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skilnad eller skillnad?

Skilnad eller skillnad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är skillnad, det är alltså felaktigt att skriva skilnad.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet skillnad är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skilnad. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet skillnad när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "skillnad": skilnad.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Till skilnad från en del andra städer tar Karlskrona emot ett flertal kryssningsfartyg denna sommar.

Dessutom når den endast förorter i ena riktningen ut från innerstaden till skilnad mot bana 1 och 2.

Till skilnad från tidigare tryckfrihetslagar i Sverige innehåller den ett visst skydd vid krislägen.

Till skilnad från Riddler, som är besatt av att bevisa sin överlägsenhet över Batman, hyser inte Mr.

Till skilnad från Saturnus ringar kan de dock inte vara helt gjorda av vattenis, då de är för mörka.