Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hurvida eller huruvida?

Hurvida eller huruvida, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är huruvida, det är alltså felaktigt att skriva hurvida.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet huruvida är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hurvida. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet huruvida när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "huruvida": hurvida.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt AP är det inte klarlagt hurvida vakter vid anläggningen eller personer i bilen avfyrat skott.

Det är bilens sista siffra på registreringskylten som avgör hurvida den är laglig att köra eller ej.

Under dagen röstar det brittiska parlamentet om hurvida Storbritannien ska lämna EU helt utan avtal.

Men redan under tisdagen debatterade senatorerna hurvida processen följer konstitutionen eller inte.

Det som högsta domstolen därför skulle avgöra var hurvida brottet begicks på ett reservat eller inte.