Ordräknaren/Vanliga stavfel/Disskutera eller diskutera?

Disskutera eller diskutera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är diskutera med ett s, det är alltså felaktigt att skriva disskutera med två s.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet diskutera är ett ord som man tyvärr relativt ofta stöter på som felstavat i form av att ett extra s har tillsats och bildat den felaktiga stavningen disskutera. Felstavningen hittas allt som oftast i olika kommentarsfält på internet, och har på senare tid tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då diskutera uttalas på ett sätt att det med en stor mängd välvilja kan misstolkas att ordet skall stavas med två s.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag söker folk med liknande problem som mig att disskutera med.

Enligt mig är det självklart att man ska få disskutera droger på skolgården.

Vi fortsätter att närvara på politikerveckan och idag har du chansen att disskutera med oss!

Poetiska citat, bryt ner och disskutera.

Kom gärna förbi och disskutera dina avloppsproblem med oss, vi har öppet 8-17 varje dag.