Ordräknaren/Vanliga stavfel/Imellan eller emellan?

Imellan eller emellan, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är emellan, det är alltså felaktigt att skriva imellan.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet emellan är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis imellan. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet emellan när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "emellan": imellan.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Faktiskt dröjer det inte länge innan Milner dyker upp framför den unge Bantam, där Corto går imellan.

I sitt svar försökte Heidenstam släta över men i brevväxlingen dem imellan blev tonen mindre familjär.

Däremot tilläts inte bildandet av politiska partier eller fria val med flera partier att välja imellan.

I maj reste de två till Venedig och av bevarade brev framgår att något viktigt har skett imellan de två:.

Allierade imellan tror jag att vi kan och bör lösa våra meningsskiljaktigheter på andra sätt än genom hot.