Ordräknaren/Vanliga stavfel/Gämställdhet eller jämställdhet?

Gämställdhet eller jämställdhet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämställdhet med ett inledande j, det är alltså felaktigt att skriva gämställdhet med ett inledande g.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämställdhet är ett ord som man stöter på som felstavat, och då vanligtvis som gämställdhet med ett inledande g istället för ett inledande j. Orsaken till denna felstavning är troligtvis talspråklig, då det skulle kunna anses som relatvit lätt att missförstå stavningen utifrån hur ordet uttalas.

Sammanfattning