Ordräknaren/Vanliga stavfel/Komers eller kommers?

Komers eller kommers, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kommers, det är alltså felaktigt att skriva komers.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kommers är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis komers. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kommers när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kommers": komers.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Genom senare klyvningar av dessa bägge gårdar uppstod byn Kungsgården, som på 1800-talet kom att bli socknens nav och centrum för såväl komers som omfattande religiös väckelse.

Det var värst vilken komers det var här, tänkte Christer.

Inne i samhället var det öde och vid Ingrid Bergmans torg syntes inga spår av den komers som sjöd under sommarmånaderna.