Ordräknaren/Vanliga stavfel/Begravat eller begravt?

Begravat eller begravt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är begravt, det är alltså felaktigt att skriva begravat.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet begravt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis begravat. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet begravt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "begravt": begravat.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Dykningar påbörjades 1966 och en sonarundersökning av Harold Edgerton 1967–68 avslöjade ett begravat föremål.

Andra kritiker klandrar bolsjevikerna för att ha fråntagit sovjeterna makten och därmed begravat revolutionen.

Mannen, som hade begravat sin hustru, söp sig full på gravölet, fadern, som hade döpt sitt barn, höll supgille efteråt.

Så mycket diamant kan ligga begravat i jorden, enligt forskare vid bland annat Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Längs Indiens heliga flod Ganges har desperata anhöriga begravat sina nära och kära gravar som blivit synliga när regnet spolat bort sanden.