Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jämnställd eller jämställd?

Jämnställd eller jämställd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämställd, det är alltså felaktigt att skriva jämnställd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämställd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jämnställd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jämställd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jämställd": jämnställd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Och för den globala arbetsmarknaden kommer det att ta 202 år att bli jämnställd, enligt WEF:s rapport.

Men det kommer ändå att ta flera hundra år innan världen är jämnställd, enligt en rapport från Världsekonomiskt forum (WEF).

Storstadsområdet Shanghai befinner sig administrativt på provinsnivå, vilket betyder att borgmästaren i Shanghai är jämnställd med guvernörerna i landets övriga provinser.

Vidare tolkades bahá'í-trons grundare Guds vilja som att möjligheterna till framsteg och välstånd i ett samhälle försenas eller förhindras om inte kvinnan är jämnställd med mannen.

Islam erkänner även den bibliska jungfrufödelsen och att Jesus var en stor profet, jämnställd med Muhammed (alla profeter likställs inom islam, dock anses Muhammed vara den sista och därför den viktigaste).