Ordräknaren/Vanliga stavfel/Mkt eller mycket?

Mkt eller mycket, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är mycket, det är alltså felaktigt att skriva mkt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet mycket är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis mkt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet mycket när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "mycket": mkt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Yokohama har en mkt stark ekonomi, och det finns många stora företag som är lokaliserade i staden.

Dessa krav kom ofta från salongerna, och är en bild som i mångt och mkt lever kvar av författaren.

Zappa rökte mkt och drack dessutom rikligt med kaffe, och gjorde sig lustig över båda dessa vanor.

Man behöver forska mkt mer om också sociala medier-beroende skulle kunna bli aktuellt som diagnos.

Det är omkring 7 500 miljarder kronor det handlar om, oerhört mkt pengar, säger Anna-Maja Persson.