Ordräknaren/Vanliga stavfel/Godkännt eller godkänt?

Godkännt eller godkänt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är godkänt med ett n, det är alltså felaktigt att skriva godkännt med två n.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet godkänt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis godkännt med två n. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet godkänt när det uttalas har en sådan betoning på n-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två n - dessutom stavas godkänna med två n, vilket även kan leda till missuppfattningar när det gäller ordet godkänt.

Sammanfattning

Skriv en kommentar