Ordräknaren/Vanliga stavfel/Omständiga eller omständliga?

Omständiga eller omständliga, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är omständliga, det är alltså felaktigt att skriva omständiga.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet omständliga är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis omständiga. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet omständliga när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "omständliga": omständiga.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det finns en del logistiska svårigheter, som att valet är på en tisdag och många har svårt att få ledigt, lokalerna kan vara omständiga att ta sig till, det kan vara långa köer.

Det finns en del logistiska svårigheter, som att valet är på en tisdag och många har svårt att få ledigt, lokalerna kan vara omständiga att ta sig till, det kan vara långa köer.