Ordräknaren/Vanliga stavfel/Landhövding eller landshövding?

Landhövding eller landshövding, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är landshövding, det är alltså felaktigt att skriva landhövding.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet landshövding är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis landhövding. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet landshövding när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "landshövding": landhövding.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Som landhövding gjorde Domö en betydande insats med kommunikationerna samt jordbrukslivet inom länet.

Invigningen av den nya produktionen gjordes bland annat av Minoo Akhtarzand, landhövding i Västmanland.

Samma eftermiddag ankom de resande till Arboga, där de mottogs av landhövding Fredrik Otto Silfverstolpe.

Dessutom utökades batterierna på Rya Nabbe med ett nytt, kallat Carpelan efter länets landhövding, år 1806.

Texten lyder: "3 MIL IFRÅN STOCKHOLM", den är uppsatt kring 1750 under landhövding Theodor Ankarcrona (1687–1750).