Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skönk eller sjönk?

Skönk eller sjönk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sjönk, det är alltså felaktigt att skriva skönk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sjönk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skönk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sjönk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sjönk": skönk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Dow Jones industriindex skönk 3,1 procent medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex rasade 4,1 procent.

Totalt skönk dock bostadsproduktionen och till en följd av det även sysselsättningen i byggbranschen.

Under mars och april gick industriproduktionen ner med över 50 % i landet och exporten skönk med 16 %.

Totalt 20 afrikanska migranter har bekräftats döda efter att båten de färdades med skönk i Medelhavet.

Valdeltagandet skönk till 42,98 procent, det lägsta valdeltagandet sedan det första direkta valet 1979.