Ordräknaren/Vanliga stavfel/Orginal eller original?

Orginal eller original, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är original, det är alltså felaktigt att skriva orginal.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet original är ett ord som man ibland stöter på som felstavat i form av att ett i har plockats bort i början som orginal. Det är framför allt vanligt i t.ex. kommentarsfält på internet, och är givetvis en felaktig stavning. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då ordet (i många dialekter) uttalas med ett tyst första i, dvs. det uttalas endast som "orgi..".

Sammanfattning

Skriv en kommentar