Ordräknaren/Vanliga stavfel/Priviligerad eller privilegierad?

Priviligerad eller privilegierad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är privilegierad, det är alltså felaktigt att skriva priviligerad, privligerad eller priviligierad.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet privilegierad är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis priviligerad, privligerad eller priviligierad. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet privilegierad när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "privilegierad":

  • priviligierad
  • privligerad
  • priviligerad

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Att Jo Sing-Gil tagit med sig fru och barn till Rom kan tyda på att han är från en privligerad familj.

Jag är priviligierad, människor som bor i kåkstäderna har svårare att hålla avstånd eftersom det är mer trångbott där, säger hon. .

Att hitta en miljö som är ännu bättre är svårt, men i hennes fall är hon så pass duktig att man är så privligerad att man kan byta mellan klubbar och hålla samma nivå.

Joseph Agassi anser exempelvis att ett flertal vetenskapliga upptäckter gjorda sedan början av 1900-talet har undergrävt idén om att man har privligerad åtkomst till sina egna idéer och föreställningar.

”Jag är väldigt priviligierad att vara son till George Bush och den exceptionellt älskvärda, roliga, sociala, kärleksfulla, tuffa, smarta och graciösa kvinnan som var naturkraften mer känd som Barbara Bush.”.