Ordräknaren/Vanliga stavfel/Repetoar eller repertoar?

Repetoar eller repertoar, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är repertoar, det är alltså felaktigt att skriva repetoar.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet repertoar är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis repetoar. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet repertoar när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "repertoar": repetoar.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den sången var även den första inom genren tjuvsånger, som kom att utgöra en stor del av hans repetoar.

De flesta artister förkroppsligar inte enbart en fach utan begagnar sig också av repetoar från andra kategorier.

Clinton kombinerade olika delar av punk och funk i bandets repetoar, vilket införlivade en mängd olika stilar i musiken.

En enskild hane kan ha en repetoar på mer än 100 fraser, av vilka många har kopierats från dess föräldrar och från grannfåglar.

Konstverken i basilikan omspänner stilar från gotisk och bysantinsk tid samt en mycket omfattande repetoar av verk från ungrenässans.