Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vaddå eller vadå?

Vaddå eller vadå, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vadå med ett d, det är alltså felaktigt att skriva vaddå med två d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vadå är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vaddå med två d. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet vadå när det uttalas har en sådan betoning på d-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två d.

Sammanfattning

Skriv en kommentar