Ordräknaren/Vanliga stavfel/Intreserad eller intresserad?

Intreserad eller intresserad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är intresserad, det är alltså felaktigt att skriva intreserad.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet intresserad är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis intreserad. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet intresserad när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "intresserad": intreserad.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Om du är intreserad av fina stränder och vackra omgivningar är Hersonissos verkligen staden för dig.

Ray studerade ekonomi vid Presidency College i Calcutta, även om han främst var intreserad av konst.

Är intreserad av vad som är den bästa antidepressiva medicinen mot smärta som flyttar runt i kroppen.

Är du inte intreserad av stränder så är Ali Pashas fästning ett mycket populärt och imponerade resmål.

Här nedan presenteras extra fakta från researchen, så att den som är extra intreserad kan läsa vidare.