Ordräknaren/Vanliga stavfel/Uppemåt eller uppemot?

Uppemåt eller uppemot, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är uppemot, det är alltså felaktigt att skriva uppemåt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet uppemot är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis uppemåt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet uppemot när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "uppemot": uppemåt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Då uppges uppemåt 100 personer ha insjuknat.

Produktionsstoppet berör uppemåt 9 000 anställda.

Det är vindar uppemåt 30 meter per sekund men inte lika stora regnmängder där ännu.

En hane kan bli uppemåt nio meter och väga åtta ton.

Man tror att uppemåt fem tusen valrossar har samlats på stränderna, i vissa fall i högar på varandra.