Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kompletera eller komplettera?

Kompletera eller komplettera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är komplettera, det är alltså felaktigt att skriva kompletera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet komplettera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kompletera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet komplettera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "komplettera": kompletera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Detta mätte Steele och Aronson genom ett ordtest där studenterna fick kompletera halvt utskrivna ord.

Soldater värvades även från Tyskland och Nederländerna och hästar köptes in för att kompletera rytteriet.

Samtidigt började vattenkraften avlösa respektive kompletera de lokala ångdrivna och koleldade elkraftverken.

Observationer av gravitationsvågor kan komma att kompletera iakttagelser inom det elektromagnetiska spektrumet.

Den ska fungera som bas för verksamheten och kompletera de tre övriga verksamheterna i Oppeby, Brandkärr och Arnö.