Ordräknaren/Vanliga stavfel/Koncert eller konsert?

Koncert eller konsert, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konsert, det är alltså felaktigt att skriva koncert.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konsert är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis koncert. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konsert när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konsert": koncert.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Radioheads enda koncert 2010 spelades i vid Henry Fonda-teatern i Los Angeles, till förmån för Oxfam.

De anordnar därför en koncert på lördag med en insamling för att kunna rusta upp den gamla utescenen.

Gruppen spelade på Woodstock '99 i juli 1999 en koncert som blev ökänd för de våldsamheter som följde.

Vi har erfarenhet av att en koncert kan leda till att nästan tio coronapatienter tagits in på sjukhus.

Araya fick dock ytterligare problem då han mitt under en koncert i München, Tyskland förlorade rösten.