Ordräknaren/Vanliga stavfel/Fiendeskap eller fiendskap?

Fiendeskap eller fiendskap, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är fiendskap, det är alltså felaktigt att skriva fiendeskap.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet fiendskap är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis fiendeskap. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet fiendskap när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "fiendskap": fiendeskap.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Betydande fiendeskap hade redan utvecklat sig mellan Vilhelm och hans franske feodala överherre före invasionen av England.

Men konflikter med Solidaritetsledaren Lech Wałęsa och liberala politiska grupperingar utvecklades till fiendeskap och splittring i den unga demokratin.

På grund av Katarinas reformerta böjelser väckte hon fiendeskap bland de inflytelserika katolska rådgivare som gjorde allt som stod i deras makt för att undergräva kungens förtroende för henne.