Ordräknaren/Vanliga stavfel/Pilgrimm eller pilgrim?

Pilgrimm eller pilgrim, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är pilgrim, det är alltså felaktigt att skriva pilgrimm.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet pilgrim är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis pilgrimm. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet pilgrim när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "pilgrim": pilgrimm.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Påven själv sade inför resan att han kommer som en ångerfull pilgrimm med en vädjan om förlåtelse och försoning.

Jag är främling, jag är en pilgrimm.

Likt en pilgrimm som knäböjer framför en relik faller Vess ner på ena knäet medan den döende unge mannen väser fram ett sista andetag.