Ordräknaren/Vanliga stavfel/Föredömme eller föredöme?

Föredömme eller föredöme, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är föredöme, det är alltså felaktigt att skriva föredömme.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet föredöme är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis föredömme. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet föredöme när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "föredöme": föredömme.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Gunawardana ser kineserna, cirka 300 av totalt 1 500 arbetare, som ett föredömme för de lokalanställda:.

Sverige är ett högt rankat jämställdhetsland och ses ofta som ett föredömme när det kommer till arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Staden blev ett föredömme för grekiskt styre och utvecklades till ett vida känt lärosäte och kulturcentrum med det berömda biblioteket i Alexandria som mittpunkt.

Den 18 juni skrev Heidenstam i Svenska Dagbladet att han såg norrmännen som ett föredömme och gav samtidigt en känga åt de konservativa krafterna som ville hålla fast vid unionen.

Men eftersom kommissionen inte gav några klarare direktiv än att bibeltrycket skulle vara föredömme fortsatte oenigheten om ortografin, bland annat därför att bibelortografin ansågs vara ålderdomlig.