Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tyvär eller tyvärr?

Tyvär eller tyvärr, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tyvärr, det är alltså felaktigt att skriva tyvär.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tyvärr är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tyvär. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tyvärr när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tyvärr": tyvär.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt Per Holmlund är glaciärraset en företeelse som tyvär inte är helt ovanliga i de här områdena.

Sedan så förstår vi att duktiga människor är attraktiva och man har dem tyvär bara är lite till låns.

Thobias Montler har sett bra ut hela säsongen, men han hade tyvär inte marginalerna på sin sida i OS.

Vi är lite bättre de sista tio minuterna, men tyvär hade vi för många bolltapp och vi blir utspridda.

Vi hade önskat att de kunde var här, tyvär är det inte möjligt, men de kommer att vara här i tankarna.