Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ogiltliga eller ogiltiga?

Ogiltliga eller ogiltiga, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ogiltiga, det är alltså felaktigt att skriva ogiltliga.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ogiltiga är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ogiltliga. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ogiltiga när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ogiltiga": ogiltliga.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: ogiltiga
  • Felaktiga stavningar är: ogiltliga
  • Se exempel på ogiltiga i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Redan under förra året noterade vi en minskning av den ogiltliga frånvaro, och den trenden har fortsatt, säger Peter Engberg.

FN:s säkerhetsråd har röstat om en resolution med innebörden att alla beslut om Jerusalems status är ogiltliga och måste upphävas.

I måndags röstade FN:s säkerhetsråd om en resolution med innebörden att alla beslut om Jerusalems status är ogiltliga och måste upphävas.

Enligt Aftonbladet har man samarbetat med en högt uppsatt person i Södertäljenätverket för att bland annat få igenom fastighetsaffärer och ogiltliga lån.

Obama uppmanade alla att förtidsrösta och för att undvika ogiltliga röster förklarade han hur man rent tekniskt gör för att lämna in sin valsedel på korrekt sätt.