Ordräknaren/Vanliga stavfel/Trägård eller trädgård?

Trägård eller trädgård, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är trädgård med ett d mitt i ordet, det är alltså felaktigt att skriva trägård utan d eller träggård med två g och utan d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet trädgård är ett ord som man emellanåt stöter på som felstavat i form av att ett d mitt i ordet har fallit bort, och den felaktiga stavningen trägård har bildats. Felstavningen hittas för det mesta i olika kommentarsfält på internet, och har under senare år blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga och dialektala, då trädgård uttalas på ett sätt att det lätt kan misstolkas att ordet skall stavas utan d. Likaså kan ordet för vissa dialekter även uttalas på ett sådant sätt att man kan tro att det skall bestå av två g, som träggård, men detta är givetvis också helt felaktigt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De har fint hus, flera bilar och en fin träggård som barnen kan leka.

Vår träggård är kanske inte världens finaste, men den är min alldeles egna gröna oas.

Här har jag fotat fina blommor i en fin trägård och klippt ihop med fin Jan Johansson-musik till.

Jag tänkte ta med organiska veggiesticks från min egen träggård!

Vi anordnar populära inrednings- och trägård resor för våra läsare och följare.