Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skillsmässa eller skilsmässa?

Skillsmässa eller skilsmässa, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är skilsmässa, det är alltså felaktigt att skriva skillsmässa.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet skilsmässa är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skillsmässa. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet skilsmässa när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "skilsmässa": skillsmässa.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I samband med EU-valet hölls även en folkomröstning om att lätta på regler vid ansökan om skillsmässa.

Irritationen gentemot Spaniens agerande ledde till diskussioner om skillsmässa från drottning Katarina.

Enligt BBC kallas den här formen av skillsmässa ”triple talaq”, (ungefär trippel-skilsmässa på svenska).

För att få en skillsmässa godkänd i Irland måste det gifta paret ha bott på olika adresser i minst fyra år.

I brittisk press kallas brytningen för ”Megxit”, en anspelning på Storbritanniens skillsmässa med EU, Brexit.