Ordräknaren/Vanliga stavfel/Drukna eller drunkna?

Drukna eller drunkna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är drunkna, det är alltså felaktigt att skriva drukna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet drunkna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis drukna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet drunkna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "drunkna": drukna.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Se Svenska Livräddningssällskapet berätta i klippet nedan hur du ska agera om någon håller på att drukna.

Den italienska Kustbevakningen lät medvetet 268 människor, varav 60 barn, drukna utanför Lampedusa i oktober, 2013.

Gyllenkrok följde med kavalleriet och drogs ner i ett kärr, och var nära på att drukna innan han räddades av en okänd officer.

Tillvägagångssättet har kritiserats, men Australien har försvarat det med att det hindrar människor från att drukna till havs.

Men Germaine är trogen Jean Grenicheux, en aristokratisk ung fiskarpojke, som hävdar att han en gång räddade henne från att drukna.