Ordräknaren/Vanliga stavfel/Programen eller programmen?

Programen eller programmen, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är programmen, det är alltså felaktigt att skriva programen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet programmen är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis programen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet programmen när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "programmen": programen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Landet måste hålla de åtaganden man gjort till de långsiktiga programen innan beslutet om brexit, säger han.

Namnen på de båda programen anspelar också på den ibland ansträngda relationen mellan Katalonien och Spanien.

Staten har sammanlagt gett 1,4 miljoner kronor till flera aktörer som vill medverka i programen för sommaren.

USA:s hållning har varit att fortsätta sätta maximal press på Nordkorea till dess att landet avbryter programen.

Andelen som tagit examen på högskoleförberedande program är högre än eleverna på de yrkesförberedande programen.