Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sammla eller samla?

Sammla eller samla, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är samla, det är alltså felaktigt att skriva sammla.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet samla är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sammla. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet samla när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "samla": sammla.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Debatten har rasat i ett år, och nu påbörjas ett arbete för att sammla in invånarnas åsikter i frågan.

I samma veva fick förläggaren Horst Schröder på Epix syn på serierna och ville sammla dem i ett album.

Det är en militär strategi och en smart sådan för det minskar demonstranternas förmåga att sammla sig.

Det var när människor samlades runt tanken för att sammla ihop läckande olja som tanken började brinna.

Målet är att försökas sammla in över 205 000 kronor, tusen kronor för varje mil de cyklar genom landet.