Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ingen vitts eller ingen vits?

Ingen vitts eller ingen vits, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ingen vits med ett t, det är alltså felaktigt att skriva ingen vitts med två t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ingen vits är någonting som man relativt ofta stöter på som felstavat, framför allt i t.ex. kommentarsfält i diverse forum på internet såsom till exempel Facebook och Instagram. Den felstavning som är vanligast är den där man använder två t istället för ett, och bildat ingen vitts, vilket givetvis är helt felaktigt. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då "ingen vits" när det uttalas har en sådan betoning på t-stavelsen att det lätt kan misstolkas att det skall vara två t.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Blir alltså att bolla med ord, ingen vitts att sätta emot.

Då fanns det ingen vitts med att tillaga någonting glamouröst och fint.

Varför undrar ni, men det är väl ingen vitts att gräva mer i skiten..

Men nu är de ingen vitts att sova eftersom han snart ska ha mat igen, blä!

Många migrantarbetare som utsätts för trakasserier på jobbet ser ingen vitts med att vända sig till facket.