Ordräknaren/Vanliga stavfel/Millitär eller militär?

Millitär eller militär, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är militär, det är alltså felaktigt att skriva millitär.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet militär är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis millitär. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet militär när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "militär": millitär.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det var emellertid inte aktuellt att låta ANC upprätta baser eller ha annan millitär närvaro i landet.

En man har skjutits ihjäl av belgisk millitär efter en mindre explosion på centralstationen i Bryssel.

Det är en millitär strategi och en smart sådan för det minskar demonstranternas förmåga att samla sig.

USA fördömer Venezuelas millitär sedan soldater skjutit ihjäl två personer vid gränsen till Brasilien.

Utan någon direkt kanal för millitär dialog kan en mindre händelse eskalera till något allvarligare. .