Ordräknaren/Vanliga stavfel/Triologi eller trilogi?

Triologi eller trilogi, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är trilogi, det är alltså felaktigt att skriva triologi.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet trilogi är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis triologi. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet trilogi när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "trilogi": triologi.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: trilogi
  • Felaktiga stavningar är: triologi
  • Se exempel på trilogi i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Med Livets triologi ville Pasolini skildra en oskuldsfull och öppen sexualitet i den sexuella frigörelsens tecken.

Han tvangs efter 1956 "skriva om" sin triologi Den oavslutade meningen, eftersom den inte följde principerna för den socialistiska realismen.

Det var tänkt att bli den första delen i en triologi, där även Half-Life 2: Episode Two släpptes den 10 oktober 2007 som en del av The Orange Box.

Margaret Irwin har skrivit en triologi baserad på Elisabets ungdomsår: Young Bess, Elizabeth, Captive Princess och Elizabeth and the Prince of Spain.

Mass Effect-serien var från starten tänkt att vara en triologi, och en uppföljare till spelet började produceras strax före Mass Effect 2:s utgivning.