Ordräknaren/Vanliga stavfel/Påminnde eller påminde?

Påminnde eller påminde, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i påminde med ett n, det är alltså felaktigt att skriva påminnde med två n.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet påminde är ett ord som man emellanåt stöter på som felstavat i form av att ett extra n har tillsats och bildat den felaktiga stavningen påminnde. Felstavningen hittas för det mesta i olika kommentarsfält på internet, och har under senare år hunnit bli relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då påminde uttalas på ett sätt att det med en ganska stor mängd välvilja kan misstolkas att ordet skall stavas med två n.

Sammanfattning

Skriv en kommentar