Ordräknaren/Vanliga stavfel/Påminnde eller påminde?

Påminnde eller påminde, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är påminde med ett n, det är alltså felaktigt att skriva påminnde med två n.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet påminde är ett ord som man emellanåt stöter på som felstavat i form av att ett extra n har tillsats och bildat den felaktiga stavningen påminnde. Felstavningen hittas för det mesta i olika kommentarsfält på internet, och har under senare år hunnit bli relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då påminde uttalas på ett sätt att det med en ganska stor mängd välvilja kan misstolkas att ordet skall stavas med två n.

Sammanfattning

Skriv en kommentar