Ordräknaren/Vanliga stavfel/Identifera eller identifiera?

Identifera eller identifiera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är identifiera, det är alltså felaktigt att skriva identifera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet identifiera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis identifera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet identifiera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "identifiera": identifera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Myndigheterna går nu igenom övervakningsbilder och sociala medier för att identifera gärningsmännen.

Råkar de identifera dig som måltavla, och du hamnar i deras klor, så går du en grym döde till mötes.

Polisen uppger även att en utredning har inletts för att försöka identifera de ansvariga för festen.

USA:s militär kommer nu att gå igenom sina arkiv för att om möjligt identifera dem som fanns ombord.

När de sedan tittade på övervakningsfilmen kunde de identifera mannen, som var bekant för personalen.