Ordräknaren/Vanliga stavfel/Terorier eller teorier?

Terorier eller teorier, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är teorier, det är alltså felaktigt att skriva terorier.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet teorier är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis terorier. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet teorier när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "teorier": terorier.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: teorier
  • Felaktiga stavningar är: terorier
  • Se exempel på teorier i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Under främst 1800-talets första hälft fördömdes alla som publicerade ogudaktiga terorier om evolution.

Hans syn på verkligheten påminner om Platons och Aristoteles terorier, men eterisk och motsägelsefull.

Dessa filosofer förklarade, expanderade och förbättrade de grekiska biologernas terorier och systematik.

Teorin har därför kunnat prövas empiriskt mot Hirschis argument och även testa teorin mot andra terorier.

Olika terorier har presenterats som förklaringar till dessa, till exempel en tumör eller psykiska problem.