Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kollossal eller kolossal?

Kollossal eller kolossal, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kolossal, det är alltså felaktigt att skriva kollossal eller kollosal.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kolossal är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kollossal eller kollosal. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kolossal när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "kolossal":

  • kollosal
  • kollossal

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De förväntade sig ett stort jordskred när utbuktningen lösas från övriga berget och de antog även att den gav plats åt en kollosal eruption.

”Mänskligheten tar en kollosal risk med vår gemensamma framtid” anser 126 nobelpristagare i ett upprop inför G7-mötet i helgen i Storbritannien.