Ordräknaren/Vanliga stavfel/Våran eller vår?

Våran eller vår, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vår, det är alltså felaktigt att skriva våran.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet vår skrivs på fel sätt med ett avslutande "an" (våran) är ett ganska vanligt stavfel. En möjlig orsak till denna vanliga felstavning kan vara dialektalt, då det i talspråk är mycket vanligt att ordet vår uttalas med ett avslutande "an".

Sammanfattning

Skriv en kommentar