Ordräknaren/Vanliga stavfel/Punch eller punsch?

Punch eller punsch, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är punsch, det är alltså felaktigt att skriva punch.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet punsch är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis punch. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet punsch när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "punsch": punch.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: punsch
  • Felaktiga stavningar är: punch
  • Se exempel på punsch i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Söndagen den 3 februari detta år företog stora skaror göteborgare promenader och slädfärder ditut, där det serverades varm punch och glögg.

Då och då smuttade han på ett glas kall punch.

Alla de 24 grönklädda ville ha sin tilldelning av knappa tre centiliter punch.

Så småningom serverade flinka kyparhänder kaffe och punch och likörer.

Kyrkoherden ser genom fönstret hur Anna och Per bär fram stuvad lutfisk, risgröt samt punch och han vet att detta kommer att bli ett kostsamt kalas.