Ordräknaren/Vanliga stavfel/Frammåt eller framåt?

Frammåt eller framåt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är framåt, det är alltså felaktigt att skriva frammåt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet framåt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis frammåt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet framåt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "framåt": frammåt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men för 30-åringen som just nu befinner sig på ett förläger i Fukuoka, är det bara att blicka frammåt.

Genom att uteslutande använda färgfotografier begränsas tidsspannet från 1910-talets mitt och frammåt.

Jämställdheten går visserligen frammåt i Sverige, men inte lika snabbt som i till exempel Nya Zeeland.

Frågan handlar inte om vem, utan på vilket sätt och åt vilket håll vi för landet frammåt, säger Rinne.

Dessutom ritar roboten sin egen tredimensionella karta över gångarna allt medan den rör sig frammåt. .