Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kolidera eller kollidera?

Kolidera eller kollidera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kollidera, det är alltså felaktigt att skriva kolidera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kollidera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kolidera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kollidera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kollidera": kolidera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nordkoreas robotar riskerar att kolidera med trafikflygplan i området, menar Totalförsvarets forskningsinstitut.

När kraftigt laddade joner flyger genom en komets atmosfär kommer de att kolidera med kometatomer och molekyler.

Ett fartyg ur den amerikanska flottan tvingades väja undan för att inte kolidera med ett kinesiskt fartyg på havet söder om Kina i söndags.

Om cirka 50 miljoner år kommer den antingen att kolidera med Mars eller brytas sönder av tidvattenkrafter och bilda ett ringsystem runt Mars.

Han visste att dessa åsikter kunde kolidera med de gängse teologiska uppfattningarna då han argumenterade för att själen var skapad av materia.